Chess Again Logo   English Armenian France Netherlands Russian Spanish Germany Italian       
Գլխավոր Խնդիրներ Դեբյուտներ Ընտրված խաղեր TAG it Shop   Մրցաշարեր
 
 

 
Խնդրում ենք ընտրել այն թեմաները, որոնք Ձեզ հետաքրքրում են: ChessAgain.com կայքը կգտնի մի շարք խնդիրներ, որոնք դուք պետք է լուծեք: Հետո կարող եք փորձել կրկին ու կրկին և ամեն անգամ կստանաք շախմատային խնդիրների մի նոր շարք: Վայելեք և բարելավեք Ձեր շախմատային գիտելիքները:

Շախմատի դասեր

Լավագույն քայլը | Գտնել գրոսմայստերի քայլը | Արագ ավարտ | Մատ 1 քայլից | Մատ 2 քայլից | Մատ 3 քայլից | Մատ 4 քայլից | Մատ 271 քայլից | Ոչ-ոքի | Ինչպե՞ս կավարտվի խաղը

Կրկնակի հարված | Կրկնակի շախ | Կապ | Skewers | Պատառաքաղ | Ձիու պատառաքաղ | Հրապուրում | Clearance | Discovery | Discovered attack | Շեղում | Պաշտպանի վերացում | Հավերժական շախ | Պատ | Թագուհու զոհաբերություն | Զոհաբերություն | Attack Castle | Գրոհ արքայի վրա | Mating with queen | Ցուգցվանգ | Զինվորային վերջնախաղ | Զինվորային վերջնախաղ | Վերջին հորիզոնականի թուլություն | Նավակային վերջնախաղ | Վերջնախաղի տեխնիկա | Զինվորի անցկացումը վերջին հորիզոնական | Խառը

Սկզբնախաղ | Միջնախաղ | Վերջնախաղ

Ընտրված մրցաշարեր

 
Armenian Genocide Memorial Chess Tournament 2017  

Armenian Genocide Memorial Chess Tournament 2017

2017-09-24 - 2017-09-24
Toronto, Canada

Registration

List of participants | Registration is Closed

 Download Flyer

 Download Score Sheet

 Live Chess with chess24

 Pairing and Results | Standings | Prizes

 Photo Gallery

Our Volunteers:

  Aghavelyan Natalie
  Araskhanyan Ester
  Araskhanyan Ester
  Baghdadlian Matthew
  Brian Jiang
  Ettibaryan Aram
  Gashgarian Rob
  Ghazarian Vigen
  Grigoryan Anahit
  Hacherian Arto
  Hacherian Siran
  Keskinian Ari
  Khancharyan Karen
  Magarian Vahe
  Tchalgouchian Artak
  Tchalgouchian Ruben
  Tonakanian Stephan
 
 

 Our Sponsors and Partners :

 chess24.com  PolyBeer  ChessMortgages.com  Gem Lab, Shant Purutoglu  New-Tech Services  Levon Gyulinyan  ChessAgain.com  theUncleMikeShow.com 
  Aram Ettibaryan & Ester Araskhanyan
  Arto and Siran Hacherian
  Hay Jonathan
  Khatchadurian Anto
  Khayutin Constantine
  Magarian Vahe
  Margorian Danny
  Tozak Hagop
  Urvish Parikh
  Vahan Tchalikian
 
 
 
Follow us:

Twitter  Tell a Friend 
Chess Again Shop:
Chess Again Shop
 
 copyright © InteliTrust.com 2014     |     Contact Us     |     see more lessons at EduGnosis.com