Chess Again Logo   English Armenian France Netherlands Russian Spanish Germany Italian       
Գլխավոր Խնդիրներ Դեբյուտներ Ընտրված խաղեր TAG it Shop   Մրցաշարեր
 
 

 
Խնդրում ենք ընտրել այն թեմաները, որոնք Ձեզ հետաքրքրում են: ChessAgain.com կայքը կգտնի մի շարք խնդիրներ, որոնք դուք պետք է լուծեք: Հետո կարող եք փորձել կրկին ու կրկին և ամեն անգամ կստանաք շախմատային խնդիրների մի նոր շարք: Վայելեք և բարելավեք Ձեր շախմատային գիտելիքները:

Շախմատի դասեր

Լավագույն քայլը | Գտնել գրոսմայստերի քայլը | Արագ ավարտ | Մատ 1 քայլից | Մատ 2 քայլից | Մատ 3 քայլից | Մատ 4 քայլից | Մատ 271 քայլից | Ոչ-ոքի | Ինչպե՞ս կավարտվի խաղը

Կրկնակի հարված | Կրկնակի շախ | Կապ | Skewers | Պատառաքաղ | Ձիու պատառաքաղ | Հրապուրում | Clearance | Discovery | Discovered attack | Շեղում | Պաշտպանի վերացում | Հավերժական շախ | Պատ | Թագուհու զոհաբերություն | Զոհաբերություն | Attack Castle | Գրոհ արքայի վրա | Mating with queen | Ցուգցվանգ | Զինվորային վերջնախաղ | Զինվորային վերջնախաղ | Վերջին հորիզոնականի թուլություն | Նավակային վերջնախաղ | Վերջնախաղի տեխնիկա | Զինվորի անցկացումը վերջին հորիզոնական | Խառը

Սկզբնախաղ | Միջնախաղ | Վերջնախաղ

Ընտրված մրցաշարեր

 
Armenian Genocide Memorial Chess Tournament 2018  

Armenian Genocide Memorial Chess Tournament 2018

2018-09-23 - 2018-09-23
Toronto, Canada

Registration

List of participants | Registration is Closed

 Download Flyer

 Download Score Sheet

 Live Chess with chess24

 Top 5 Boards

 Pairing and Results | Standings | Prizes

 Photo Gallery

Our Volunteers:

  Araskhanyan Ester
  Baghdadlian Matthew
  Baghdassarian Palig
  Ettibaryan Aram
  Gashgarian Rob
  Ghazarian Vigen
  Grigoryan Anahit
  Hacherian Arto
  Hacherian Siran
  Keskinian Ari
  Keskinian Asbed
  Khancharyan Karen
  Khatchadourian Varak
  Magarian Vahe
  Papazian Nshan
  Shanoian Ara
  Tchalgouchian Artak
  Tchalgouchian Ruben
  Tonakanian Stephan
 
 

 Our Sponsors and Partners :

 Gem Lab, Shant Purutoglu  Abraham Mksyartinian  Dan Kotanjyan & Aida Abrahamyan   ChessMortgages.com  PolyBeer  New-Tech Services  Vedi-Alco  chess24.com  ChessAgain.com 
  Aram Ettibaryan & Ester Araskhanyan
  Aren, Karine and Movses Mermer
  Arshak Hasratian
  Arto and Siranus Hacherian
  Dan Kotanjyan & Aida Abrahamyan
  Justin and Ivan Huong
  Vahan Tchalikian
 
 
 
Follow us:

Twitter  Tell a Friend 
Puzzle of the Day:
Mate in four moves
"Puzzle of the Day" archive
Chess Again Shop:
Chess Again Shop
 
 copyright © InteliTrust.com 2014     |     Contact Us     |     see more lessons at EduGnosis.com