Chess Again Logo   English Armenian France Netherlands Russian Spanish Germany Italian       
Ô³Õ¬Õ­Õ¡Õ¾Õ¸Ö€ Ô½Õ¶Õ¤Õ«Ö€Õ¶Õ¥Ö€ Ô´Õ¥Õ¢ÕµÕ¸Ö‚Õ¿Õ¶Õ¥Ö€ Ô¸Õ¶Õ¿Ö€Õ¾Õ¡Õ® Õ­Õ¡Õ²Õ¥Ö€ TAG it Shop   Մրցաշարեր
 
 

 
Խնդրում ենք ընտրել այն թեմաները, որոնք Ձեզ հետաքրքրում են: ChessAgain.com կայքը կգտնի մի շարք խնդիրներ, որոնք դուք պետք է լուծեք: Հետո կարող եք փորձել կրկին ու կրկին և ամեն անգամ կստանաք շախմատային խնդիրների մի նոր շարք: Վայելեք և բարելավեք Ձեր շախմատային գիտելիքները:

Õ‡Õ¡Õ­Õ´Õ¡Õ¿Õ« Õ¤Õ¡Õ½Õ¥Ö€

Լավագույն քայլը | Գտնել գրոսմայստերի քայլը | Արագ ավարտ | Մատ 1 քայլից | Մատ 2 քայլից | Մատ 3 քայլից | Մատ 4 քայլից | Մատ 271 քայլից | Ոչ-ոքի | Ինչպե՞ս կավարտվի խաղը

Կրկնակի հարված | Կրկնակի շախ | Կապ | Skewers | Պատառաքաղ | Ձիու պատառաքաղ | Հրապուրում | Clearance | Discovery | Discovered attack | Շեղում | Պաշտպանի վերացում | Հավերժական շախ | Պատ | Թագուհու զոհաբերություն | Զոհաբերություն | Attack Castle | Գրոհ արքայի վրա | Mating with queen | Ցուգցվանգ | Զինվորային վերջնախաղ | Զինվորային վերջնախաղ | Վերջին հորիզոնականի թուլություն | Նավակային վերջնախաղ | Վերջնախաղի տեխնիկա | Զինվորի անցկացումը վերջին հորիզոնական | Խառը

Սկզբնախաղ | Միջնախաղ | Վերջնախաղ

Dear Chess player,

We regret to inform that we have decided to reschedule the Chess-to-remember tournament initially set for December 3, 2023.
The goal of the tournament is to raise awareness about past genocides, war crimes and crimes against humanity, thus, prevent future occurrences. Current horrifying events around the globe, including ethnic cleansing in Artsakh, indicate that we collectively have failed this mission. We have decided to postpone and reschedule the tournament to next year as currently unfolding events require rather active form of protests and chess tournament is falling short to the urgency of the situation.
The new date of the Chess-to-Remember tournament will be announced later on our and CFC website.

We would like to thank you for supporting the cause and your interest in participating in the Chess-to-Remember.

Ընտրված մրցաշարեր

 
Genocide Awareness Chess Tournament 2023  

Genocide Awareness Chess Tournament 2023

2023-12-03
Toronto, CanadaList of participants | Registration is Closed

 Download Flyer

 Download Score Sheet

 
 
Armenian Genocide Memorial Chess Tournament 2019  

Armenian Genocide Memorial Chess Tournament 2019

2019-12-08
Toronto, CanadaList of participants | Registration is Closed

 Download Flyer

 Download Score Sheet

 Live Chess with chess24

 Top 5 Boards

 Pairing and Results | Standings | Prizes

 Photo Gallery

Our Arbiters:

  Zeromskis Egidijus

Our Volunteers:

  Araskhanyan Ester
  Barsamyan Davit
  Doghramajian Palig
  Ettibaryan Aram
  Ettibaryan Levon
  Gashgarian Rob
  Grigoryan Anahit
  Hacherian Arto
  Hacherian Siran
  Hallajian Aram
  Keskinian Ari
  Khancharyan Karen
  Magarian Vahe
  Nishan Papazian
  Sassoun Margarosyan
  Shanoian Ara
  Tatikian Garni
  Tonakanian Stephan
 
 

 Our Sponsors and Partners :

 Gem Lab, Shant Purutoglu  ChessMortgages.com  PolyBeer  chess24.com  ChessAgain.com  Royal Auto TIRECRAFT   Anna Makaryan  Hayastan All Armenian Fund 
  Aren, Karine and Movses Mermer
  Arto & Siranus Hacherian
  Vahan Tchalikian
 
 
 
Follow us:

Twitter  Tell a Friend 
Puzzle of the Day:
Mate in three moves
"Puzzle of the Day" archive
Chess Again Shop:
Chess Again Shop
 
 copyright © InteliTrust.com 2014     |     Contact Us     |     see more lessons at EduGnosis.com