Chess Again Logo   English Armenian France Netherlands Russian Spanish Germany Italian       
Գլխավոր Խնդիրներ Դեբյուտներ Ընտրված խաղեր TAG it Shop   Մրցաշարեր
 
 

Openings | Caro-Kann | Caro-Kann - Classical Variation | Fischer Robert James & Leayza L.(28587)

 

Fischer Robert James & Leayza L.(28587), 1965, 23 moves, 0-1
Caro-Kann - Classical Variation

1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Bf5

 
 copyright © InteliTrust.com 2014     |     Contact Us     |     see more lessons at EduGnosis.com